Grön Flagg

Publicerad: 2016-09-28 07:16

Vi på Sövestads Förskola har blivit certifierade med Grön Flagg - jätte roligt! Vi ska bl.a. plantera ute i vår pallkrage och se hela processen av vad som kommer att hända! Nu har en del av barnen planterat olika saker här inne och något har börjat att växa - spännande! Grön Flagg arbetet fortsätter hela tiden med allt från att vi återvinner till att vi planterar o.s.v. Barnen har många funderingar och bra tankar om mycket som rör vår Miljö!

vi planterar

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

* utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Kommentarer