Is-experiment

Publicerad: 2016-02-08 13:43

När det blev kallt och snö ute, var det spännande att göra Is-experiment! Barnen ville fylla olika former med vatten, pärlor, sand......!! Många funderingar och hypoteser kom upp bland barnen - vad kommer att hända, varför, när.....???? "Nästan som ett trolleri", uttryckte något av barnen!

is-experiment

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010) - 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

* utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

* utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

* utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kommentarer