Klockan

Publicerad: 2016-10-26 07:05

Många av Barnen började intressera sig för klockan.....när ska vi äta, när ska kompisen komma, när äter vi mellanmål osv......!! Detta ledde till att vi gjorde klockor på väggen, som visar olika tider under dagen! Här fick vi även in olika färger. Barnen ska också bli erbjudna att göra sina egna klockor - spännande att se vart detta kommer att leda...!

klockan

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

* utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring

Kommentarer