Matematik lek

Publicerad: 2016-05-13 06:28

Vi gick på promenad till Fårabacken. Här blev det mycket lek och olika uppdrag i Matematik. Barnen hjälpte varandra att lösa de olika uppgifterna...!!!!

Matematik lek

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

* utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

* utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

* utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp

Kommentarer