Vi skapar

Publicerad: 2016-02-22 12:46

Just nu är intresset stort bland barnen med att skapa på olika sätt. Barnen har många ideér och vill testa olika material, allt från pasta, pinnar till papper. Fantasin den flödar - Härligt!

Skapande

Enligt Lpfö 98 (reviderad 2010) - 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

* utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

* utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

* utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Kommentarer