Rastaktivitet!

Publicerad: 2015-12-15 08:40

För någon månad sedan tog Amina i vår klass upp på klassrådet att hon tyckte att vi skulle ha en gemensam rastaktivitet under veckan. Klassen kom fram till att de ville ha en rast i veckan då alla lekte tillsammans, inklusive fröken. Så varje måndag så drar vi en lapp (barnen har fått önska) och den leken som blir dragen leker vi.  Denna veckan blev det Bambi. Vi har lekt allt möjligt under hösten och det har skapat bra gemenskap i klassen och att under resten av veckan har man fortsatt att leka samma lek tillsammans.

Kommentarer