Vi experimenterar!

Publicerad: 2015-12-10 22:14

Just nu jobbar vi med kemi och har under veckan som gått arbetat med vatten och vattnets kretslopp.

Barnen fick i uppdrag att ta med sig en petflaska som vi sedan fyllde med varmt vatten när den var upp och ned, sedan la vi en isbit ovanför. De fick skriva en hypotes över vad de trodde skulle hända och sedan fick de iakta vad som faktiskt hände.

De har nu i uppdrag att hemma att skriva klart laborationsrapporten och själva ge sig på en förklaring till vad de såg. På torsdag nästa vecka ska vi diskutera detta i klassrummet.

Lucas experimenterar med vattnets kretslopp.

Filip infogar bilder och skriver labbrapport.

Kommentarer