Bokstaven Cc

Publicerad: 2017-10-06 09:49

Vecka 40 bokstaven Cc

Oj vad alla barn har arbetat under veckan! De är intresserade och vetgiriga. Att leta efter ord som börjar på C gick över förväntan. Vi pedagoger hjälper naturligtvis till med idéer vid behov. Vi fick gemensamt ihop 26 ord som börjar på C och när vi räknade hur många C som fanns i orden kom vi fram till 30st, bra jobbat!

Vi har spelat Clownspel i grupper med hjälp av tärningar, coolt tyckte barnen!

På fria leken har vi målat mandala-Cirklar.

Vi har lärt oss att katt heter Cat på engelska.

I onsdags var det kanelbullens-dag och vi bakade ”Cinnamon-rolls”.

Vår sista stund efter maten har vi haft avslappningsövningar och massage.

Med bland bilderna finns också bilder från fantastiskt fin fri lek i veckan. 

Som ni säkert har fått ta del av så har vi börjat att arbeta med tecken (språk) på Hasselbacken. 

Varannan vecka brukar vi få besök i klassen av Ulrika som är hörselpedagog.

 

LGR:11 Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycks­ former samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreati­vitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

 

Kommentarer