Bokstaven Uu

Publicerad: 2017-03-24 09:31

Vecka 12 bokstaven Uu

Underbara ungar i vår klass! Uuuu vad de lär sig mycket!
Vi har skrivit snygga U, det gick utan problem.
Bra undervisningsfilmer att titta på som introduktion.
Vi har gjort mysiga ugglor av lera.
Utomordentligt bra resultat.
Vi har lyssnat på Trulles saga om U.
I onsdags började vi titta på hur mycket uret visar. Vi har haft urkul när vi lärt hel timma och börjat med halva timmar.
Under fria leken pågår en hel uppsjö av olika aktiviteter. Vi kan träna med i-pads, sy på våra dukar, lägga pärlplattor, spela spel, bygga och konstruera, leka rollspel, rita och måla, arbeta med matteuppgifter mm
Vi har målat egna utomjordingar och ufo:n.
ute-dagen har vi haft ute-pedagogik. Barnen var uppdelade i grupper som fick uppgifter att utföra.
På våra ute-raster har det blivit mycket populärt att spela kula. Vi vill påminna om våra regler. Barnen ansvarar själva för sin kul-påse. Inga kulor får vara större än en 5-krona.

 Lgr 11: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

u1

u2

u3

u4

u5

 u6

u7

 

u8

Kommentarer