Fritids är en vidare utbildning från skolan fast i ett kreativare sätt.

Publicerad: 2016-08-29 21:13

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad". (LGR 11 sid 15)

På fritids har vi fritidsråd då eleverna kan med deras tycke och önskan styra fritids med sitt eget engagemang i verksamheten.

 

Kommentarer