Vi lär oss om olika känslor

Publicerad: 2017-10-17 15:54

På Backa fritidshem läser vi böcker om olika känslor samt har samtal efteråt. Detta är en del i vårt levande värdegrundsarbete. 

Eleverna får reflektera och sätta sig in i olika situationer och sätta ord och känslor på detta. Det är inte alltid lätt att prata om känslor och visa känslor men det är bra träning för elevernas lärande och utveckling. 

Kategorier: Värdegrund

Kommentarer