Nytt lego

Publicerad: 2015-03-26 08:52

På sportlovet fick vi nytt lego på fritids och det var toppen!

Pojkar bygger med lego

Pojkar med legobygge

Pojkar med legobygge

Pojkar med legobygge

Vi fick lego city och lego friends och vi har lekt jättemycket med det!

Pojkar med fallskärmar

En del legogubbar fick sig en tur i fallskärmar!

Kategorier: Aktivitet

Kommentarer