Elevens val

Publicerad: 2016-01-26 11:21

I onsdags hade hela mellanstadiet elevens val tillsammans. Eleverna hade eget inflytande över vad just de önskade att göra. Vi blev indelade i fyra olika grupper och hade en rolig, kreativ och lärorik dag tillsammans. 

I en av grupperna hade man möjlghet att pyssla, vika origimi eller måla. En annan grupp arbetade med film på iMovie. De fick öva på att skriva egna manus och sedan göra en kort film. I den tredje gruppen hade eleverna idrott. Där var blandade aktiviteter, bollsporter halva tiden och redskapsidrott andra halvan. I den fjärde gruppen hade vi hemkunskap. Där fick eleverna lära sig göra ett nyttigt mellanmål. 

På eftermiddagen gick vi sedan på vernisage och tittade på elevernas konstverk och pyssel. Gick på bio och fick se elevernas filmer samtidigt som vi bjöds på fika av hemkunskapsgruppen. Till sist lekte alla en lek som idrottsgruppen bestämt.  

Kommentarer