Architek

Publicerad: 2015-02-20 13:42

Ett härligt material att lära sig bygga efter modell med ett visst antal klossar och att se tredimensionellt. Det går även att bygga fritt med dessa klossar och då blir det utefter barnens egna skapartankar.

Om jag lägger den klossen här, så passar den där.

Den här har jag gjort    Det här har jag gjort      Den här har jag gjort

En skördetröska

Kommentarer