Besök av föräldrar

Publicerad: 2015-02-16 11:32

Det är roligt när ni föräldrar kommer på besök hos oss och ert barn här i förskoleklassen. Bra att få en inblick i barnens "arbetsdag" och att ni får se och uppleva deras vardag. Ni är mycket betydelsefulla så fortsätt att komma hit och delta i vår verksamhet.

 Spela på mandolin

Musik ska byggas utav glädje

Intressant

Till försäljning

Bygga vägar, hur gör man?

Lyssna och lär

" alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet"

Kommentarer