Jag Kan-boken

Publicerad: 2015-02-16 12:08

Vi har en egen bok och jobbar med som heter Jag Kan-boken. Det är färdighetsträning, svenska språket och matematik. De är väldigt glada för sin bok för här kan man se framstegen och få fylla i efter hand som man klarar av vissa uppgifter.

Jag Kan-boken

Se vad jag kan

Full koncentration

" läraren ska stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan"

läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunakapsutvecklingen går framåt "

 

Kommentarer