Skrivdansa

Publicerad: 2015-03-27 14:10

Skrivdans är en rörelseinriktad pedagogik som ger barnen chans att leka med skrivförberedande rörelser i sin egen värld; en skapande lek som syftar till att utveckla barnens sociala, intellektuella och kreativa förmåga. Musiken är motorn som sätter fart och driver på.

Silvervingar

Grovmotoriska rörelser till musik

Runda och åtta

Lek med kritor och papper.

Robot, kantiga rörelser

Eget skapande till musik.

Frigörande dans Samarbeta

Rörelseglädje - Fantasiövningar

Båda hjärnhalvorna arbetar

Full koncentration.

Kommentarer