Veckans experiment

Publicerad: 2015-02-17 12:17

Vi har börjat med veckans experiment och det är populärt. Undersökandet och experimenterandet öppnar även för kreativitet på flera fronter. Vi presenterar naturvetenskap på ett konkret och kreativt sätt.Vi ringer

Hallå i telefon

Kopplar

Färgexperiment

Blanda färger

Vänta och se!

Gummisnoddsnoddsgitarrer: plastlådor och gummisnoddar.

Gummisnoddsgitarr

Verklig inlevelse och kreativitet, man kan ju spela på mer än plastlådor. Det finns ljud lite överallt.

Pling plong - nu spelar jag

Fruktsallad kallas detta experiment, här gäller det att sortera alla frukter som vi delat i småbitar. Men inte genom att smaka utan bara genom att lukta och titta.

Fruktsallad, sortera

Vilken frukt tror du att det är?

Kan det va banan?

Färdigsorterat

" skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. "

" ....kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. " 

Kommentarer