Vi gör vårt eget alfabet och lär oss bokstäver

Publicerad: 2015-02-20 11:54

Det är spännande att göra sitt eget alfabet, med egna bilder. Vi har jobbat med tapetklister och tidningspapper. Detta tycker vi är ett kul sätt att lära sig bokstäver på och att göra nåt med händerna befäster inlärningen.

Hur ska jag nu göra? Om jag vrider här....

Här hjälps vi åt. Titta, jag kan!          Det känns skönt

Det har blivit bokstäver

Dags att måla          Koncentrerat

Färdiga          Vi tränar handalfabetet

Nästa moment; att rita bild till sina bokstäver och att skriva vad bilden föreställer på datorn, sist klipper vi ut handalfabetstecknet som tillhör resp. bokstav.

Det börjar med ABC...

...och slutar med ÅÄÖ

" läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel "

" läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling " 

Kommentarer