Vi skriver berättelser!

Publicerad: 2017-02-17 15:17

Vår lärarstudent, Åsa, har tillsammans med barnen arbetat med berättande texter. De har tittat på vilka fyra huvudstenar en berättelse är uppbyggd kring. För att modellera så läste Åsa, Rödluvan och vargen, för barnen.  Sedan fyllde de tillsammans i en berättelsekarta. De plockade de ut vilka karaktörer som var med. Vilka miljöer de befann sig i. Vad som var problemet i sagan och hur det löste sig.

berätttelsekarta

 Sedan fick barnen i par sätta sig med sina nallar som de sytt på slöjen i höstas och börja fundera över en saga och fylla i en egen berättelsekarta. 

Innan de fick börja skriva modellerade Åsa igen genom att skriva en kort saga på tavlan som har en tydlig inledning, handling och avslut. 

IHA

Sedan skrev barnen så att datorerna glödde. Det blev många bra berättelser. Ibland är det svåra att faktiskt begränsa sin fantasi så att handlingen blir tydlig. Alla samarbetade bra och fick ihop sina berättelser. 

1

saga1

 Sedan var det dags att redovisa. Man kunde välja mellan att dramatisera sin berättelse eller att läsa upp den. Publiken lyssnade koncentrerat och fick sedan redogöra för berättelsens problem och lösning.

red

red1

Kommentarer