Skolans arbetssätt

På Svarteskolan arbetar vi gemensamt för att elever, föräldrar och personal skall trivas och känna glädje och trygghet. Vi lär oss att ta ansvar och att möta varandra med respekt och hänsyn.

Svarteskolan är en liten skola där alla kan bli sedda och känna delaktighet. Vi är stolta över vår skola!

Vi har gjort en stor satsning på att göra målen i alla ämnen tydliga för elever, föräldrar och personal. Tydliga kunskapsmål och ett elevaktivt arbetssätt ser vi som förutsättningar för ett livslångt lärande.

För att nå kunskapsmål och sociala mål har varje elev en individuell utvecklingsplan som stöd. Genom denna får eleverna möjlighet att arbeta med just det de behöver, samt möjlighet att reflektera över sitt lärande.

Den språkliga medvetenheten utvecklas från tidig ålder genom lek. Elever från förskoleklassen samt år 1 och år 2 deltar i "Läsvägen". Skolans yngre elever deltar i "Skriva sig till läsning" och i samtliga klasser ägnar vi morgonstunden till Hela Skolan Läser (HSL), där eleverna får en avkopplande och mjuk start på dagen med en god bok.

Detta har inspirerat oss att försöka hitta en liknande form för den matematiska medvetenheten från tidiga åldrar till år 6 och därför har vi bland annat gemensamma mattedagar.

Elever, föräldrar och personal träffas två gånger per läsår för utvecklingssamtal. Dessa samtal grundas på den individuella utvecklingsplanen.

Svarteskolanstenen

 

Bokstund