Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år i vissa fall ungdomar upp t o m 20 år.

Pojke med klossar

Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi erbjuder bland annat föräldrautbildning, information och rådgivning i grupp eller enskilt.

Särskilt ansvar ligger på barn- och familjeenheten att, i nära samarbete med familjen, se till att barn och ungdomar som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva. 

Även familjerättsliga frågor, t ex faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Vårt arbetssätt bygger på:

  • alla människors lika värde
  • att alla människor vill och kan
  • att vi skall sätta barnets behov i främsta rummet
  • att föräldrar vill sina barns bästa

Vårt arbete omfattas både av förebyggande arbete och myndighetsutövning.

Det är främst Socialtjänstlagen som styr vårt arbete.

 

 

Kontakt

Enhetschef
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16