Skolfrånvaro

Skolan ger dig, som elev, möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och med kompisarna.

En bra skolgång ska bidra till att stärka självkänslan och tilliten till din egen förmåga hos dig som elev. Att du som elev möter en skolmiljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och en god grund för lärande.

Hur eleverna trivs i skolan kan hänga ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går i skolan och försöka stötta om det behövs.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ta alltid kontakt med din skola om ditt barn/ungdom har svårigheter att gå till skolan.

Som förälder till barn på högstadiet kan du logga in på skolrapport.se för att få information kring ditt barns skolgång. Du har där tillgång till schema, studieresultat, frånvaro och klasstillhörighet. Du kan även registrera frånvaro genom skolrapport. Du kan även ringa ett telefonnummer som är direkt kopplat till Vklass och Skolrapport som omedelbart vidarebefordrar informationen till skolan.

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Kontakt

Social Omsorg
Reception
0411-57 73 60
1:e socialsekreterare
Eva Skogö
0411-57 73 90
eva.skogo@ystad.se


Kultur o utbildning
Barn- och elevhälsan
Verksamhetsledare
Pia Stålbrand
0411-57 80 81
pia.stalbrand@ystad.se

Har du behov av akut hjälp?