Föräldrastöd

Att vara förälder är för det mesta en underbar gåva, men kan ibland kännas både oroligt, ansvarsfyllt och krävande. Då kan man behöva stöd i sin föräldraroll och den finns att få i olika former

Barn håller vuxen i hand

Behöver du påfyllning i ditt föräldraskap?
Som förälder kan man ibland behöva påfyllning i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår och behöver tips och hjälp att hitta nya strategier. Då kan du delta i föräldrakurserna COPE för föräldrar med barn 3-11 år resp. 12-18 år. Läs mer under länken föräldrautbildning COPE. Du kan också få individuellt stöd via Råd- & Stödteamet.

Ungdom och alkohol - ingen bra kombination!
Absolut Förälder - kursen ger användbar kunskap i alkoholfrågor samt råd, tips och diskussioner med andra föräldrar inför och under tonårstiden. Läs mer under Absolut Förälder.

Tryck här Fältgrupp om du vill ha kontakt med kommunens fältgrupp, läsa deras nyhetsbrev samt få information om planerade nattvandringskvällar.