Norregatans familjeverksamhet

Norregatans familjeverksamhet är en öppenvårdsverksamhet inom barn- och familjeenheten.

På Norregatans familjeverksamhet kan familjer med barn och ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer. Norregatans familjeverksamhet erbjuder stöd och behandling utifrån varje familjs behov genom föräldrasamtal, familjesamtal och enskilda samtal. Man kan också få praktiskt - pedagogiskt stöd i sitt hem.

På Norregatans familjeverksamhet försöker man lyfta fram familjens positiva resurser och se möjligheter i stället för hinder.

Besöken är kostnadsfria och personalen arbetar under samma sekretess som socialsekreterare. På Norregatans familjeverksamhet arbetar fem familjebehandlare, tre kvinnor och två män. Verksamheten finns på Lilla Norregatan 4 E.

Familjen tas emot efter utredning och beslut om insats av socialsekreterare i barn- och familjeenheten.

Vill du veta mer kan du ringa personalen på Norregatans familjeverksamhet tel. 0411 – 57 80 19 eller Barn- och familjeenhetens enhetschef Josefin Hallgren, tel. 0411-57 73 57.

Kontakt

Norregatans familjeverksamhet

Lilla Norregatan 4 e
Tel: 0411-57 80 19

 

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se

 

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16