Annan hjälp

Ibland tvekar man att söka hjälp för man kanske inte riktigt vet hur man skall uttrycka det, eller vet vad man skall göra åt det.

Det är vår uppgift att lyssna på vad Du säger och försöka förstå saker utifrån Din synvinkel. Vi skall hjälpa Dig så långt det bara är möjligt att hitta redskap för att lösa det som är bekymmersamt och ibland kanske vi föreslår olika vägar som kan vara möjliga att gå vidare.

Har Du tydliga önskemål om saker som är till hjälp har Du alltid rätten att få Din ansökan om hjälp prövad. Du kan alltid vända Dig till vår reception som kan hjälpa dig vidare till rätt person.

Du kan även själv vända Dig direkt till några av våra verksamheter för att få hjälp råd eller stöd.

För att få mer information om dessa klickar du på nedanstående länkar:

Barngruppen Macken - Stöd och utbildningsprogram för barn som upplevt psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk i sin familj

Familjerådgivningen - Rådgivning för vuxna par med relationsproblem

Samarbetssamtal - För separerade föräldrar

Föräldrautbildning COPE 3-11 år samt tonår

Föräldrakursen Absolut Förälder

Råd och stöd till familjer med barn 0-20 år

Våld i nära relationer

Norregatans familjeverksamhet

 

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16