Kontakt

Telefonkontakt

Felanmälan och förvaltning via telefon 0411-57 72 27 vardagar 07:00-09:00

Vid akuta fel eller kraftiga störningar efter kl.16.00, ring jourtelefon 0411-57 72 27.

OBS! Denna beredskap ska endast användas vid nödsituationer och om åtgärd inte kan vänta till nästkommande vardag.

Felanmälan gällande TV-nätet görs till ComHem på tfn. 0771-55 00 00.

Har du problem med skadedjur, ring Anticimex på tfn. 0771-40 11 00.