Uthyrning och kontraktsfrågor

Henriette Wetterberg

Henriette Wetterberg

Uthyrare bostäder och bilplatser

Epost 0411-57 72 00

Hanna Persson

Hanna Persson

Biträdande förvaltare, felanmälan och boinflytande

Epost 0411-57 72 00

Eskil Jönsson

Eskil Jönsson

Uthyrare nyproduktion, hyresgästärenden, störningar och marknadsföring

Epost 0411-57 72 00