Kontoret

Magnus Åkesson

Magnus Åkesson

Besiktningstekniker, besiktningsärenden

Epost 0411-57 75 77

Cecilia Sandberg

Cecilia Sandberg

Ekonomiassistent, hyror och fakturor

Epost 0411-57 72 00

Helén Nyquist

Helén Nyquist

Marknadschef

Epost 0411-57 74 15

 

Mathias Nilsson

Mathias Nilsson

Teknisk chef, projekt och nyproduktion

Epost 0411-57 75 50

Johannes Hedin

Johannes Hedin

Ekonomichef

Epost 0411-0411-57 72 00

Fredrik Millertson

Fredrik Millertson

VD

Epost 0411-57 72 16