Andrahand/Byte

Andrahandsuthyrning/Byte/Seperation/Överlåtelse

Då dessa frågor är komplicerade och inte har generella
svar ber vi dig därför att kontakta kontoret för bästa
hjälp i ditt specifika fall.

Vid uthyrning är det fortfarande 1.a handshyresgästen
som har det fulla ansvaret
för lägenheten och att hyran blir betald!

Då vi haft flera andrahandsuthyrningar som slutat med osämja
och dyra debiteringar för 1.a handshyresgästen avråder
vi starkt från denna lösning.

2.a hands hyresgästen får inte ta över lägenheten han/hon hyr.

Om man genomför ett byte blir man borttagen som sökande.

Ladda ner Ansökan om lägenhetsbyte

Ladda ner Andrahandsuthyrnings-information