Fjärrvärme

Vid fel på fjärrvärmeverkets ledningar eller apparater ber vi dig att under vardagar mellan 08.00 - 16.00, kontakta oss på: 

  • 0411 - 57 76 54  alt.  0709-91 70 28 så får du tala med driftingenjör Benny Hansson. 
  • 0411 - 57 76 64  alt.  0708-99 55 44 så får du tala med nätingenjör Andreas Persson.

Om du inte kan nå någon av dem finns det alltid någon ur beredskapsstyrkan tillgänlig via Ystad kommuns växel som har telefonnummer 0411-57 70 00.  

övrig tid ber vi dig ringa till SOS alarm i Malmö som har kontakt med Ystad Energis beredskapsledare och har telefon 040- 676 90 87.

 

Ladda ner Appen: Felanmälan Ystads kommun

Med appen Felanmälan Ystads kommun, kan du rapportera fel via din smartphone.

App Store

Google Play