Gatubelysning

Vill du anmäla att en gatlykta inte fungerar?

Fyll i formuläret har nedanför så avhjälper vi felet så fort vi kan.

Du kan också kontakta oss på telefon 0411- 57 75 69. Tala in ditt meddelande på telefonsvararen.
OBS! Kom vänligen ihåg att ange adress (gärna med gata och gatunummer) där stolpen står och/eller numret som finns på skylten på stolpen när du ringer.

Tänk på att Ystad Energi inte ansvarar för privata belysningar på parkeringsplatser och inom områden som tillhör bostadsrättsföreningars och dylikt. Detsamma gäller belysning på genomfartsleder där Trafikverket är ansvarig. Dessa stolpar är märkta med "Trafikverket".
Behöver du kontakta trafikverket maila: kundtjanst@trafikverket.se eller ring 0771-921921.

Tänk på att...

Notera gatulyktans nummer.

Ystad Energis stolpar är märkta med YE följt av siffror. Finns detta nummer inte på stolpen ägs den av annan och felanmälan görs då dit.

Ladda ner Appen: Felanmälan Ystads Kommun

Med appen Felanmälan Ystads kommun, kan du rapportera fel via din smartphone.

App Store 

Google Play