Fiberanslutning 171001.jpg

Beställning fiber efter 1 juli 2018

Priserna för anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad beslutades 2010 då utbyggnaden till slutkunder startade. De förutsättningar som rådde på marknaden då fick styra priset. Nu justerar vi.

Priserna avspeglade situationen på marknaden vid det tillfället och med de förutsättningar som då rådde. Framförallt kunde utbyggnaden på landsbygden genomföras i stor omfattning då landsbygdsstöd kunde utnyttjas.

Situationen är nu på väg att ändras då reglerna och möjligheterna att få stödmedel på landsbygden ändras. De priser som nu gäller täcker inte de verkliga kostnaderna för att bygga på landsbygd utan stöd. En framtida prisjustering aviseras redan nu för att kunderna ska kunna fatta beslut om anslutning innan prisändringarna träder ikraft. Om nytt stöd ges på landsbygden bör en framtida tidpunkt för prisjustering hjälpa till att nå en hög anslutningsgrad på landsbygd under stödperioden.

Beställningsblankett för fiberanslutning innan prishöjning 

Nya priser från 1 juli 2018
- Det ger kunderna nästan 2 år till att fatta beslut om anslutning till nu gällande priser.
- Om stöd beviljas för perioden 2016-2020 kommer kunderna att behöva beställa anslutning i god tid före slutredovisning av projektet så att utbyggnaden kan vara genomförd till mitten av 2020.

Se nedan prislista med nuvarande priser och nya beslutade priser efter 1 juli 2018.

 

Typ av fastighet

Situation

Fastig-hetsägare

Anslutningsavgift (SEK inkl. moms)

Betala allt

Villa, gård eller radhus

Ett antal samtidiga anslutningar

Privatperson

Beställning före 1/7 2018: 25 000

Beställning efter 1/7 2018: 30 000

Villa, gård eller radhus

Nybyggnadsområde med minst 10 fastigheter

Privatperson

Beställning före 1/7 2018: 15 000

Beställning efter 1/7 2018: 18 000

Villa, gård eller radhus

Gemensam gruppanslutning till sammanslutning av villor eller gårdar

Sammanslutning av privatpersoner

Beställning före 1/7 2018: 25 000 + 1000/ bostad

Beställning efter 1/7 2018: 30 000 + 1200/ bostad

Begär offert!

Lägenhet  i flerbostads-hus eller lokal i företags-hotell

Gemensam gruppanslutning till flerbostadshus eller företagshotell

Juridisk person

Beställning före 1/7 2018: 25 000 + 1000/ bostad eller lokal

Beställning efter 1/7 2018: 30 000 + 1200/ bostad eller lokal

Begär offert!

Företag

Fastighetsägaren beställer anslutningen

Juridisk person/ Enskild firma

Beställning före 1/7 2018: 25 000

Beställning efter 1/7 2018: 30 000

Skapad 2016-09-20