Anmäl lovaktiviteter

Här registrerar du lovaktiviteter som din förening eller företag vill arrangera för barn och unga i Ystads kommun.


För föreningar, organisationer och företag

I formuläret nedan registrerar föreningar och företag de lovaktiviteter de erbjuder barn och unga under året. Ifyllt och inskickat formulär är en förutsättning för att få aktiviteten publicerad på ystad.se/lov.

Tänk på att registrera aktiviteterna i god tid, så att de finns med när vi börjar marknadsföra innehållet – ungefär två veckor före lovstart. Registrering med kortare varsel går bra, men aktiviteterna får då mindre tids exponering på sidan.

För kommunala verksamheter

Kommunala verksamheter använder INTE detta formulär, utan lägger själv in sina aktiviteter via epi-server.
Här finns instruktioner.

 

Publicerad 2018-04-03, Uppdaterad 2020-04-27

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent
alexander.stromberg@ystad.se