Taxor och avgifter

Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar och Ystads kommun använder underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) för taxekonstruktion. Målet är att kommunala taxor är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process.

Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2021-03-23