Nyhet - Byte av höjdsystem

Ystads kommun har bytt höjdsystem 2016-01-01

Den 1 januari 2016 har Ystads kommun bytt höjdsystem från de lokala höjdsystemen RH 00 och RH 70 till det nya nationella RH 2000. Det innebär att alla inmätningar till kommunens kartor fortsättningsvis kommer att göras i RH 2000. 

Varför byter vi höjdsystem?

RH 2000 (Rikets Höjdsystem 2000) är Sveriges nya nationella höjdsystem. Samarbete och utbyte av geografisk information sker i allt större utsträckning samtidigt som kartanvändningen ökar. Olika höjdsystem försvårar och kan medföra mer eller mindre allvarliga misstag. För att underlätta projekt över kommungränser och utbyte av information är det tänkt att alla Sveriges kommuner ska gå över till det nya nationella höjdsystemet. 

Vem berörs?

Bytet kommer främst att beröra dem som redan använder höjddata och digitala och analoga kommunala kartor med höjdinformation.

Vad ska man tänka på?

För att undvika kostsamma misstag bör man alltid kontrollera vilket höjdsystem som används i handlingar och datafiler där höjddata förekommer. Detta är mycket viktigt då höjdskillnaden mellan systemen kan få allvarliga konsekvenser om systemen sammanblandas.

Hur mycket är skillnaden?

Den genomsnittliga skillnaden mellan de gamla höjdsystemen och det nya RH 2000 är för:

Ystad stad + 0,092 meter

Stora Herrestad + 0,093 meter

Svarte + 0,090 meter

Löderups strandbad + 0,079 meter

Köpingebro + 0,079 meter

Sövestad + 0,077 meter

Löderup + 0,076 meter

Kåseberga + 0,074 meter

Glemmingebro + 0,049 meter

 

Mer information om bytet kan fås av Kart- och mätningschef Roger Svensson, telefon 0411-57 72 57, e-post roger.svensson@ystad.se

Publicerad 2016-01-08, Uppdaterad 2020-01-20