Geografisk information (GIS)

Med geografisk information menar man uppgifter som hör till en plats. I kommunen kan det till exempel vara fastigheter, lekplatser eller naturreservat. Allt som finns någonstans och har någon egenskap kan hanteras i ett GIS.

3D-karta över Öja verksamhetsområde

GIS står för Geografiskt Informationssystem: ett sätt att samla in, analysera och visualisera information i kartor. Till skillnad från en papperskarta är det i GIS möjligt att titta på och analysera många olika typer av information på en och samma gång. 

Vad gör en GIS-ingenjör?

På GIS-enheten arbetar vi övergripande med att uppdatera kommunens eget kartsystem både internt och externt, hålla kartinformation från Lantmäteriet och Länsstyrelsen aktuellt och hjälpa till med att ta fram nya karttjänster. Vi samordnar användningen av geografisk data inom alla kommunens verksamheter och kan hjälpa till med bland annat: 

  • Översiktskartor
  • Statistik och analyser
  • Leverera utdrag ur kommunens kartmaterial
  • Adresslistor
  • Temakartor

Inmätningar och produktion av nybyggnadskartor sköter våra kollegor på Kart- och mätenheten.

Kartor

För kommunens samlade interaktiva kartor, besök gärna vår Kartportal!

Vi levererar enstaka kartor både för utskrift och publicering på webb. Gäller det större mängd data eller för kommersiellt syfte regleras avgiften i kommunens PBL-taxa

Referenssystem

Ystads kommun använder Geosecma för ArcGIS och lagrar vår data i referenssystemet SWEREF99 1330 på en ArcGIS Server.

Frågor

Har du frågor om nybyggnadskarta och inmätning? Kontakta Kart- och mätenheten

Behöver du kartinformation eller har en fråga om någon av kommunens karttjänster, kontakta gärna GIS-enheten! Se kontaktuppgifter i högerspalten. 

 

Allé mellan åkrar

 

 

 

Publicerad 2016-08-31, Uppdaterad 2020-11-30

Kontakt

GIS-enheten

Stadsbyggnadsavdelningen
Tobaksgatan 11
Tel: 0411-57 72 30
E-post: gis@ystad.se