Gränsvisning

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkter kan vara markerade på många olika sätt men i vår kommun är ett nedslaget järnrör det vanligaste markeringssättet.


Vi kan ofta hjälpa dig med att hitta din fastighetsgräns. Med hjälp av vårt GIS och gamla förrättningshandlingar kan vi i de flesta fall få fram var gränsen går.

Med hjälp av metallsökare kan vi även hitta gränsrör som med tiden kan ha hamnat ett stycke under jordytan.

Vi markerar gränsen och och de gränspunkter vi kan hitta med träpinnar och sprayfärg. Detta är inte juridiskt bindande men kan vara tillräckligt om du är överens, eller blir överens, med din granne om gränsens läge.

Om du vill ha en fullständig gränsutredning och en juridiskt bestämd gräns behövs en gränsbestämning. En sådan har endast Lantmäteriet behörighet att utföra.

Publicerad 2013-10-10, Uppdaterad 2020-02-03

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se