Grundkartor

Grundkartan är det underlag som används när kommunen ska göra en ny detaljplan.

Kartan beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar med mera. Kartan hämtas ur vår databas för primärkartan som uppdateras och kompletteras för det aktuella området genom fältkontroll och nya inmätningar efter behov.

 

Publicerad 2013-10-10, Uppdaterad 2019-10-25

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se