Namnsättning

Vi sätter namn på gator, gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser, kvarter, parker och torg.

Det är kommunen som fastställer namn på gator och vägar. Namnen används sedan vid fastställande av belägenhetsadresser. Inom tätorterna fastställer även kommunen namn på gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser, kvarter, parker, torg och stadsdelar. Ibland ges även officiella namn för speciella platser.

Kart och Mät ansvarar för att föreslå och sammanställa namnförslag, men det formella beslutet som fastställer namnförslagen tas i Samhällsbyggnadsnämnden.

Skyltar sätts upp av avdelningen Teknik.

Publicerad 2013-10-10, Uppdaterad 2020-04-07

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och Mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se