Stomnät och koordinatsystem

Vi har ett stomnät i plan och höjd som består av 1300 noggrant inmätta och markerade punkter.

I de flesta fall är markeringen ett nerslaget järnrör med en skyddande däcksel som har en triangelsymbol på locket. Det finns även separata höjdfixar i form av dubbar som ofta sitter i husgrunder.

Stomnätspunkterna finns lagrade i kommunens kartdatabas.

Ystads kommuns koordinatsystem i plan är SWEREF99 13 30 och i höjd höjdsystemet RH 2000.

Publicerad 2013-10-10, Uppdaterad 2020-02-06

Kontakt

Roger Svensson
Kart- och mätchef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se