Hvita-1.jpg

Hvita Briggen

Detaljplanen upprättas för att göra det möjligt att använda tillbyggnaden till det gamla fängelset för bostadsändamål, utöver tidigare möjliga användningar för vård och kontor. Planen syftar vidare till att genom planbestämmelser reglera frågor som den tillkommande användningen medför.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic, mejla nina.begovic@ystad.se 

 

 

Publicerad 2023-03-30, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad