del_av_Kaseberga_hamn.jpg

Kåseberga hamn

Syfte är att säkerställa att marken i Kåseberga hamn kan användas som fiskehamn, gästhamn och för näringsverksamheter som är knutna till, eller har fördel av, att ligga i hamnen. Vidare ska platsen fungera som ett besöksmål för turister och besökare, och erbjuda service såsom butiker, restauranger, serveringar, parkeringsplatser, offentliga toaletter och annan service som föranleds av den stora mängden besökare. Befintliga byggnader ska ges byggrätt så att de säkerställs.

Hamnen ligger vid havet i södra delen av Kåseberga och strax öster om Ale stenar. Planområdet ligger mellan den öppna hagmarken på Kåsebergaåsen och havet i sydväst. Det aktuella planområdet omfattar ca 12 500 kvadratmeter mark.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Blomberg Hading. Mejla malin.blomberghading@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2022-04-28

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad