Kopingebro_14_371.jpg

Köpingebro 14:371 m fl

Syftet med detaljplanen är att använda fastigheterna Köpingebro 14:371 och 14:81 för detaljhandel, och att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga butiken. Varumottagning och avfallshantering ska ordnas inom fastigheterna. Syftet med detaljplanen är vidare att pröva lämpligheten att ordna parkering och uteservering på den närliggande fastigheten 6:23, och att ordna en säker förbindelse till parkeringen över genomfartsgatan. Detaljplanen syftar också till att göra det möjligt att använda fastigheten 14:23 för såväl centrum- som bostadsändamål.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Fredrik Malmquist. Mejla fredrik.malmquist@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

Publicerad 2020-09-15, Uppdaterad 2022-01-05

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad