Ljungstrom_1.jpg

Ljungström 1

Planens syfte är att göra det möjligt att använda Blekeskolan för nya ändamål; centrum, kontor och skola. Avsikten är att fastigheten ska kunna användas för förskola, öppen förskola, skola, vuxenutbildning, familjecentral med öppenvård såsom familjemottagning, barnavårdscentral och barnmorskemottagning, samlingslokal och/eller kontor.
Planen ska reglera i vilken omfattning skolverksamhet kan bedrivas med hänsyn till trafikbuller och tillgängliga friytor. Planen ska också reglera utformning med lämpliga bevarande-, varsamhets- och utformningsbestämmelser till skydd för kulturhistoriska värden för ursprungsbyggnaden från 1911.

Planen ska säkerställa passage för allmän gång- och cykeltrafik längs med Barnängen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic. Mejla nina.begovic@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-05-27, Uppdaterad 2022-01-05

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad