Ostra_industriomradet.jpg

Östra industriområdet 2:14, 2:15 med flera

Syftet med detaljplanen är att ge en mer effektiv och ändamålsenlig användning av marken genom att ändra användningsbestämmelsen från järnvägsändamål till industriändamål och parkmark. Planen syftar också till att upphäva utfartsförbudet mot Blygatan från Cylindern 3.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, mejla eva.nygren@ystad.se 

 

 

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2024-01-03

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad