Almelund.jpg

Almelund 1

Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Gällande detaljplan föreslås fortsätta gälla, och bestämmelserna ändras så att användningen medger handel utan preciseringar, att exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Nina Begovic. Mejla nina.begovic@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-08-30, Uppdaterad 2022-09-12

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad