Hagestad_mosse.jpg

Gällande områdesbestämmelser

Här finns en länk till en karta med gällande områdesbestämmelser. På kartan kan du zooma in till den fastighet eller det område du vill söka på. Det går även att söka genom att skriva in fastighetsnamnet i sökrutan.

Ljusblå fält i kartan visar gränser för olika detaljplaner, information som uppdateras kontinuerligt allt eftersom planer tillkommer, ändras eller upphävs. Rödrandiga fält markerar pågående detaljplaner.

Publicerad 2020-05-25, Uppdaterad 2022-08-18

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se