Fördjupad översiktsplan för Köpingebro–Nybrostrand


Stadsbyggnadsavdelningen på Ystads kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för orterna Köpingebro–Nybrostrand med omnejd. I planen lägger kommunen fram övergripande och långsiktiga strategier för användningen av mark- och vattenområdena inom området.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge vägledning och fördjupning i frågor om hur de två orterna kan fortsätta användas, utvecklas eller bevaras, både tillsammans och var för sig.

Workshop den 14 januari 2023

Under projektets gång finns flera tillfällen för allmänhet och verksamma inom planområdet att påverka planens inriktning. Varje invånare har viktiga och värdefulla kunskaper om sitt närområde, som vi behöver ta del av för att kunna utveckla området på ett så bra sätt som möjligt.

Det första tillfället blir den 14 januari 2023, då kommunen bjuder in alla boende och verksamma i området till en workshop. Workshopen är utformad som ett brädspel där vi tillsammans delar vardagens utmaningar och utvecklar idéer för framtiden.

Plats: Skolmatsalen Köpingebro skola
Tid: 14 januari 2023, kl. 11.00-12.30

Vi bjuder på lunchmacka, dryck och kaffe. När du anmäler dig till workshopen kan du också delta i vår utlottning av biobiljetter!

Workshopen sker i samarbete med arki_lab

poster+vykort

Fortsatt dialog och planering

Det kommer komma fler tillfällen att påverka hur Köpingebro – Nybrostrand ska utvecklas, tillfällena kommer att presenteras här på hemsidan efter hand. 

Med hjälp av alla tankar från invånare och andra aktörer kommer kommunen ta fram ett planförslag. I planförslaget måste kommunen även väga in utvecklingsbehov, värden, hänsynstagande och ekonomiska intressen samt ta hänsyn till gällande lagstiftning. Planförslaget kommer skickas ut på samråd där det kommer finnas tillfälle att lämna synpunkter på det utarbetade förslaget. Därefter ska planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter för att sedan ställas ut på granskning där det åter ges möjlighet till att komma med synpunkter.

 

FÖP Köpingebro Nybrostrand: Geografisk avgränsning

Kartan visar planens geografiska avgränsning.

 

 

 

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2023-01-13