Gällande översiktsplan

Hav och himmel

En översiktsplan kan bestå av flera olika delar och man kan göra tillägg och fördjupningar av översiktsplanen för delområden eller enskilda orter.

Under rubriken Länkar på den här sidan kan du läsa/ladda ner den gällande översiktsplanen för Ystads kommun.
Fördjupningarna som togs fram för Ystad, Svarte och Köpingebro 2011 bedöms fortfarande vara aktuella i sin helhet. Fördjupningen för Kåseberga, som togs fram samtidigt, bedöms däremot inte vara aktuell. De olika tilläggen behöver arbetas in i helheten och ställas mot de olika intressen som framkommer i processen med en ny översiktsplan.
Eftersom översiktsplanen inte bedöms vara aktuell i alla delar kan det leda till att det kommer att göras bedömningar som avviker från gällande översiktsplan, samt att vissa frågor hänvisas till att avvaktas tills dess att ny översiktsplan antagits av kommunfullmäktige.

 

 

 

Publicerad 2021-01-08, Uppdaterad 2021-10-19

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad

Länkar

Gällande översiktsplan för Ystads kommun

Gällande 2005
(15 MB)

sid 1-27
sid 28-38
sid 39-49
sid 50-66
sid 67-84

Länsstyrelsens granskningsyttrande


Vindkraftsplan
Knapp Vindkraftsplan


Antagen utbyggnadsstrategi
Knapp Utbyggnadsstrategi